کرونا: آخرین اخبار
صدها نوع واکسن برای مقابله با ویروس کرونا در سراسر جهان در دست تهیه است. در این مجموعه روند پژوهش، ساخت، دریافت مجوز و انتقال واکسن‌های مختلف دنبال می‌شود